Kõik kollektsioonid
Agenda
Paralleelsessioonid
Paralleelsessioonid

Kuidas seadistada paralleelselt toimuvaid sessioone?

Cer-Lyn Luhasaar avatar
Autorilt Cer-Lyn Luhasaar
Värskendatud üle nädala tagasi

ℹ️ Ülevaade

Paralleelsessioonid võimaldavad korraldajal kavasse lisada esitusi ja tegevusi, mis leiavad aset samal ajal. Samaaegselt toimuvate sessioonide abil saab kokku hoida väärtuslikku aega, mille läbi saab osalejatele pakkuda veelgi enam erinevaid ettekandeid, mille seast saavad nad enda jaoks välja valida intregreerivaimad teemad. Samuti võimaldab paralleelsessioon nö. breakout sessioonide tegemist, kus korraldaja saab osalejad erinevatesse videokohtumistesse ära grupeerida.

⚙️ Paralleelsessoonide seadistamine

Paralleesessioonide loomine käib samuti admin-vaate “AGENDA” paneeli all.

 • Selleks, et luua paralleelsessioone, peavad elemendid ise olema juba valmis loodud.

 • Samuti peab sessioonidel olema mingigi kellaajaline kattuvus, st. et täiesti eraldi seisvatel kellaaegadel toimuvaid elemente paralleelsessiooniks liita ei saa.

 • Elemendi sessioonilt eemaldamiseks tuleb jällegi klikkida küljel asuvale “…” nupule > “Detach from parallel session”.

 • Samaaegsete paralleelsessioonide koostamisel arvulisi piiranguid ei ole.

 • Paralleelsessioonid kuvatakse osaleja agendas samas järjestuses, milles nad on lisatud ka admin kasutajas.

 1. Valmis oleva elemendi paremalt küljelt klikkida “…“ nupule > “Create parallel session”. Elemendile ilmub külge nimetus “Parallel session”, mille saab teema järgi ümber nimetada, nt. “Ringmajandus”, “Tehnoloogia mõju“ jne.

 2. Teiste elementide sessiooni lisamiseks tuleb valitud elemendile peale vajudada ning see sessiooni alla soovitud kohale lohistada.

NB! Vea vältimiseks →

Paralleelsessioonide loomiseks tuleb sama kellaajaga elemendid lisada eraldi paralleelsessioonidena. Ühe paralleelsessiooni alla elementide lisamisel luuakse ainult üks sessioon ning agendas kuvatakse need igal juhul üksteise alla.

🖥 Sessioonide kuvamine agendas

 1. Paralleelsessioonide kuvamiseks on “CONTROLS” paneeli all välja toodud kaks valikut:

 • Järjestikus- kõik sessioonid on korraga üksteise all nähtavad;

 • Veergudena (soovitatud variant)- sessioonid on üksteisest veergudena eraldatud. Korraga on näha ühte valitud sessiooni.

  • Olles agendas, on erinevate sessioonide vahel võimalik liikuda vajutades soovitud sessiooni pealkirjale, mille peale ilmub ette uus veerg valitud sessiooni ettekannetega.

  • Paralleelsessioonide alal on ära näidatud kellaaeg, mis kellast millise kellani antud paralleelsessioon kestab.

2. Samuti on valik sessioonide kuvamise disainis, mille leiab “CONTROLS” paneelis > “Premium features” alt:

 • “Timeline design” sisselülitamisel kaob agenda elementide tagant valge taust koos ettekande infoga ning selle asemel kuvatakse paralleelsessioon sama disainiga, mis sessioonivälised agenda elemendid.

Veergudena kuvatavad paralleelsessioonid

Kas see vastas teie küsimusele?