Registreerimiste hulgi-importimine
Cer-Lyn Luhasaar avatar
Autorilt Cer-Lyn Luhasaar
Värskendatud üle nädala tagasi

ℹ️ Ülevaade

Hulgi-importimine on enda sündmusel osalejate andmete xlsx failina Worksupi ülesse laadimine. See lahendus võimaldab korraldajal suurel hulgal osalejate andmeid ühte kokku koguda ning nad kõik korraga registreerida, ilma et peaks seda üks haaval tegema.

⚙️ Registreerimiste loomine

  1. Esimese asjana tuleks sündmusel liikuda “REGISTRATIONS“ alla ning seal paremalt vajutada “+” nupule. Valida “Bulk import from an xlsx file“.

  2. Edasi avaneb vaade, kust on võimalik alla laadida registreerimise nimekirja xlsx template, kuhu saab hakata osalejate andmeid koguma. Alla laadimiseks vajutada “DOWNLOAD TEMPLATE HERE“. Kui nimekiri on valmis, tuleb fail maksimaalselt 500MB mahus näidatud kohta ülesse laadida (Upload xlsx file) ning vajutada nupule “Import“.

  3. Pärast nimekirja üleslaadimist avaneb aken, kus näitab ära loodud, uuendatud ja kehtetud registreerimised. Osalejad ilmuvad sisestatud andmetega “REGISTRATIONS“ vaates registreerunute nimekirja. Registreerimisi on võimalik soovi korral muuta ka kehtetuks (vt. registreerimiste valideerimine/kehtetuks muutmine).

NB! Registreerimisi on võimalik xlsx. failina ka alla laadida. Selleks leidub "Registrations" moodulis "+" nupu kõrval ka eksportimise nupp > valida "Registration records".

💡 Mida osalejate nimekirja koostamisel silmas pidada?

Templiit:

  1. Sobilikud veergude pealkirjad (nt. Email, PID, Ticket Code, Name, Occupation, Organization- pealkirjad on tõstutundetud).

  2. Igal real peab olema üks järgnevatest autentimisvahenditest (sündmuse kohta üks ja sama): Email, PID, Ticket Code. Selle järgi tuvastatakse osaleja registreerumine.

  3. Samuti peab iga rida sisaldama nime. Ametikoht, organisatsioon, profiilipilt jne. on vabatahtlikud.

  4. Ridu, millel puudub nimi või/ja millel puudub nii Email, PID kui ka Ticket Code, ignoreeritakse.

  5. Kui osaleja Email, PID või Ticket Code on juba registreerunute listis, siis tema andmed kirjutatakse üle viimase impordi andmetega.

  6. Kui on soov lisada osalejatele lisaandmevälju , tuleb nende tarvis teha eraldi veerud. Tekitatud andmeväli kandub automaatselt üle ka üksikregistreerimistesse, kuid mitte osaleja profiilile, kui vastavat teenust pole Worksupilt tellitud.

Kas see vastas teie küsimusele?