Kõik kollektsioonid
Suhtlemine
Privaatvestlus
Kellaajaline kohtumiste kokkuleppimine
Kellaajaline kohtumiste kokkuleppimine
Cer-Lyn Luhasaar avatar
Autorilt Cer-Lyn Luhasaar
Värskendatud üle nädala tagasi

ℹ️ Ülevaade

Kellaajaline kohtumiste kokkuleppimine, nagu nimetus ka vihjab, võimaldab osalejatel omavaheliseks kohtumiseks kokkuleppida kindla aja. Kellaajaliste kohtumiste lubamisel tuleb osalejatel sõnumite vahetamiseks/ kohtumiste korraldamisteks läbida sõnumite aksepteerimise protsess.

⚙️ Korraldajapoolne seadistus

Kellaajaliste kohtumiste aktiveerimiseks tuleb korraldajal funktsionaalsus sisse lülitada.

Selleks minna admin-vaates "CONTROLS" moodulisse > "Meeting Timeslot Configuration".

  • Disabled- funktsionaalsus on väljas.

  • Flexible- osaleja saab kohtumise kestuse ise määrata. Vaikimisi on ajaks 15 minutit.

  • Fixed- osaleja kohtumine kestab korraldaja poolt määratud aja. See tuleb määrata "Meeting Duration" valiku all.

👥 Osalejapoolne kasutamine

Kui osaleja soovib teise isikuga kontakti luua, tuleb osaleja profiilil "Saada sõnum" nupule vajutades järgnev vaade:

  1. Valida kuupäev ja kellaaeg kohtumise toimumiseks.

  2. Saata osalejale sõnum (kohustuslik).


Järgmise sammuna saadetakse teisele osalejale "kutse" kohtumiseks/sõnumite saatmiseks. Kõik osalejad, kellele on kutse saadetud, ilmuvad "Vestlused" alasse koos "OOTEL" sõnumiga ⬇️. Kutse vastu võtmisel muutub staatus "Vastu võetud".

Kokkulepitud kohtumine ilmub ka osaliste agendasse (kutse saanud isiku agendasse juhul, kui ta selle aksepteerib). Agenda elemendis näidatakse osaleja profiilipilti, nime ning kohtumise kellaaega.


Saadetud kutset on võimalik ka tagasi võtta. Selleks asub isiku vestluse vaates "CANCEL" nupp. Sõnumit tagasi võttes saab jätta sõnumi põhjendusega, kuid see ei ole kohustuslik.

Kas see vastas teie küsimusele?