Worksupi tellimine
Cer-Lyn Luhasaar avatar
Autorilt Cer-Lyn Luhasaar
Värskendatud üle nädala tagasi

Kliendil võimalik ise endale soovitud teenuseid osta, eemaldada ning neid muuta ilma, et selleks peaks läbima pikki kirjavahetusi Worksupi meeskonnaga. See annab vabaduse aktiveerida vajalikud funktsionaalsused just endale sobival ajahetkel ning eemaldada need siis, kui nende järgi enam vajadust ei ole. Teenuste ostusüsteem on tehtud võimalikult mugavaks ja kiireks, kus pärast vajalike andmete sisestamist piisab funktsionaalsuste lisamiseks/eemaldamiseks vaid paaris hiireklikist.

Kust ma seda kõike teha saan?

Funktsionaalsustega toimetamiseks on kaks valikut: hinnakirjas meie kodulehel või enda workspace-s "Pricing & subscriptions" all.

Admin

Adminis leiab teenuste lisamise võimaluse liikudes vasakust küljemenüüst enda workspace-le "Pricing & subscriptions" vaatesse. Nagu ikka on iga sündmuse eelduseks baaspakett, seega esimesena tuleb igal juhul teha tellimus just sellele. Funktsionaalsuseid tellides tuleb esimesel korral ära täita ettevõtte andmed koos makselahendusega:

"Pricing & subscriptions"

Kui baaspakett on soetatud, on siin vaates võimalik osta juurde ka järgnevaid lisasid: väravatepakett, ekspoala, emailiteavitused, infokorv, korraldajapoolsed teavitused sündmusel ning korraldajapoolt kokkulepitud kohtumised. Selleks tuleb lisa kõrval vajutada "+" ikoonile. Kui lisa on tellitud poole arveldusperioodi pealt, tuleb maksta ainult kasutatud päevade eest.

Pärast baaslitsentsi soetamist toimub selle eest makse ja saadetakse arve kohselt. Pärast lisade soetamist ei vormistata arvet koheselt, vaid alles järgmise arveldusperioodi alguses. Sedasi välditakse mitme erineva arve tekkimist, kui korraldaja soetab lisasid erinevatel ajahetkedel vastavalt vajadusele. Selle asemel tuleb uue arveldusperioodi alguses üks arve, mis sisaldab kõiki tellitud lisasid korraga ja tagasiulatuvalt. Uuel arveldusperioodil kuvatakse arvel ka lisade maksumust järgmise arveldusperioodi kohta ettemaksuna. Kui olete vahepeal ühe või teise teenuse katkestanud, siis järgmise perioodi kohta summat arvel ei kajastata.

Vaate all on nähtaval ka kõik hetkel kehtivad funktsionaalsused. Baaspaketti on võimalik eemaldata "Base Plan" kõrval asuvast "Cancel" nupust. Eemaldades baaspaketi, lõpetavalt automaatselt uuenemise ka kõik lisad. Lisasid saab eraldi eemaldada "Add-ons" alt "Remove" nupust.

NB: Eemaldatud lisad kehtivad antud arveldusperioodi lõpuni! See tähendab, et selle perioodi eest tuleb tasu ikkagi maksta.

"Billing settings"

Kui andmed on sisestatud ilmus küljemenüü workspace'i alla ka valik "Billing settings", mille alt on võimalik muuta nii enda ettevõtte andmeid ("Billing information") kui ka makseandmeid ("Payment method"). Samuti on võimalik näha tulevasi arveid ("Upcoming invoice") ning ka möödunud maksete ajalugu ("Invoice history").

NB: Kui mingil põhjusel Worksupil ei õnnestu lisatud maksemeetodiga automaatset makset sooritada (näiteks makseandmed on muutunud), antakse korraldajale 3-päevane ajaaken, kus teenused on veel aktiivsed, enne kui need tühistatakse.

Kodulehe hinnakiri

Kui korraldaja on adminis sisse logitud, näidatakse sama brauseri/seadme läbi kodulehte külastades hinnakirja tabelis automaatselt tema aktiivse workspace-i teenuste seisu. Ülevalt paremast nurgast on workspace-i võimalik ka muuta. Teenuste lisamine käib samamoodi, nagu ka admis- "+" ikoonile vajutades. Kodulehe kaudu saab teenuseid ainult lisada, nende muutmiseks või eemaldamiseks seal võimalus puudub.

Emaili teavitused

Kui eesootava makse tähtaeg on lähenemas, saadetakse Worksupi poolt ettevõtte andmetesse lisatud emailile ka läheneva makse meeldetuletus:

Kas see vastas teie küsimusele?