Küsitlused osaleja vaates
Cer-Lyn Luhasaar avatar
Autorilt Cer-Lyn Luhasaar
Värskendatud üle nädala tagasi

ℹ️ Ülevaade

Tänu küsitluse funktsionaalsusele saavad ka osalejad võtta aktiivselt osa neile korraldatud üritusest. Küsimustele vastates ja ülesandeid täites saab publik avaldada enda arvamust, olla osa diskussioonidest, näidata enda teadmisi ning väljendada ennast läbi toredate piltülesannete.

⚙️ Küsitlustele vastamine

Ülesanded on nähtaval kolmes kohas:

  • Agenda elemendi juures “Ülesanded/Tasks” nupu all.

  • Agenda all nurgas rohelise “Tasks” nupu all (sündmusepõhised küsimused).

  • Ekspostendil navigeerimisriba “Tasks” alal.

Valikvastustega küsimused

Valikvastustega küsimus kujutab endast küsimust mitmete vastuste variantidega, mis valimisel muutuvad valgeks. Pärast küsimusele vastamist tuleb vajutada “Send”.

Gallupe leidub kolme sorti:

  • Ühe võimaliku vastusevariandiga: valikutele klikkides saab valida ainult ühe vastuse.

  • Mitme võimaliku vastusevariandiga: vastuste seast saab teha mitu valikut.

  • Quiz/ ühe õige vastusevariandiga + loosimine: valikutele klikkides saab valida ühe vastuse. Pärast vastamist toimub korraldajapoolne loos (loosianimatsioonide kohta saab lugeda SIIT) võitja välja kuulutamisega. Quizis osalemiseks on vaja sisestada enda nimi.

  • Näide Quiz loosimisest loosiratta näol:
Avatud vastustega küsimused

Avatud vastusega küsimuse puhul saab osaleja küsimusele vastata vabas vormis. Vastus tuleb sisestada “Enter your answer” alale ning seejärel vajutada “Send” nuppu.


Loomingulised ülesanded

Loomingulise ülesande puhul annab korraldaja osalejale mõne piltülesande (nt. selfie, joonistus, grupitöö).

  1. Pildi ülesse laadimiseks tuleb vajutada “Browse for image” nupule ning laadida ülesse soovitud fail.

  2. Pildi ülesse laadimisel on võimalus seda ka “Click to rotate” nupu abil keerata või “Edit” nupu abil muuta, valides uus foto.

  3. Olles pildi välja valinud, tuleb klikkida “Send” nuppu.

🖇 Seotud funktsionaalsusedKas see vastas teie küsimusele?