Vastuste ja tulemuste kuvamine
Cer-Lyn Luhasaar avatar
Autorilt Cer-Lyn Luhasaar
Värskendatud üle nädala tagasi

ℹ️ Ülevaade

Korraldajal on võimalik küsimustele ja ülesannetele saadud vastuseid osalejatele kuvada mitmel moel. Ülesannete/vastuste kuvamine motiveerib publikut ka edaspidi vastama, kuna osalejal on üldiselt alati huvi teada, mida teised osalejad teemast arvavad või kuidas tal endal mõne kontrollküsimusega läks.

Igal ülesande tüübil on vastuste näitamiseks erinevad variandid:

⭐️ Polls/valikvastustega küsimused

 1. Real-time donut chart

 2. Real-time bar chart

⭐️ Avatud vastusega küsimused

 1. Live answers (open & read)

 2. Live slideshow of answers

 3. Wordcloud

⭐️ Quiz-ülesanded

 1. Real-time donut chart

 2. Real-time bar chart

 3. Real-time quiz ranking table

 4. Quiz raffle- correct respondents only

 5. Quiz raffle- all respondents

NB! Quizi võiduanimatsioonid on kirjeldatud viktoriini artiklis SIIN.

⭐️ Loomingulised ülesanded

 1. Live answers (open & read)

 2. Live slideshow of answers

📊 Kuvamisviisid

 • Sõõrikdiagramm (real-time donut chart)

Sõõrikdiagrammis on vastused ära jagatud protsentuaalselt, näidates samaaegselt ka vastust ennast.


 • Tulpdiagramm (real-time bar chart)

Tulpdiagrammis on vastused märgitud tulpadena, kus tulp ise on vastuseks ning kõrval teljel on märgitud, mitme osaleja poolt see vastus valituks sai.


 • Live vastused (ava ja loe) (live answers (open & read))

Live vastuste korral kuvatakse iga osaleja vastus eraldi elemendina, millele peale vajutades näidatakse selle osaleja vastust.


 • Vastuste live esitlus (live slideshow of answers)

Live esitluse puhul on tegu slideshow-ga, kus kindla intervalli tagant kuvatakse ekraanile uue osaleja vastus.


 • Sõnapilv (wordcloud)

Sõnapilve korral kogutakse kokku kõikide vastanute märksõnad. Mida rohkem on sõna osalejate poolt sisestatud, seda suuremana sõna end pilves ilmutab. Vasakul nurgas on näha ka väikest pilve, mis näitab kui mitmest sõnast teie sõnapilv koosneb.

📌 Kõik vastuste kuvamise variandid on ajas muutuvad, ehk kui korraldaja näitab ekraanil vastuseid ning keegi samal ajal alles vastab küsimusele, muutuvad andmed vastavalt ka ekraanil.

🖇 Seotud funktsionaalsused

Kas see vastas teie küsimusele?