Valikvastustega küsimused
Cer-Lyn Luhasaar avatar
Autorilt Cer-Lyn Luhasaar
Värskendatud üle nädala tagasi

ℹ️ Ülevaade

Valikvastustega küsimustik võimaldab küsimusi esitada kahel viisil- kas mitme vastuse variandiga või ühe kindla õige vastusega. Valikvastustega küsimuste läbi saab anda osalejale valikuid kontrollimaks tema teadmisi näiteks enne esitlust/sündmust või siis pärast. Samuti saab teada osaleja huvidest, arvamusest ja palju muud.

⚙️Polli ülesse seadmine

 1. Olles jõudnud agenda elemendil ülesande lisamiseni (selgitatud küsitluste artiklis), tuleb teha valik “Poll”.

 2. Teisena saab valida kas osalejad vastavad küsimusele:

  1. anonüümselt: nupu aktiveerimisel, küsimuse kõrvale on märgitud “Anonymous”.

  2. mitteanonüümselt: osaleja peab küsimusele vastamisel kirjutama vastavasse kasti enda nime (mitme küsimuse puhul piisab ühe nimevälja täitmisest, järgnevad täidetakse automaatselt), ning

  3. kas tegu on quiziga (loe rohkem Viktoriini artiklist).

 3. Kirjutada küsimus

 4. Neljandaks saab teha valikud:

  1. Allow custom choice: osaleja saab ise oma vastusevariandi luua

  2. Allow multiple answers: osaleja saab valida mitu vastust

  3. Jätta mõlemad märkimata: osaleja saab valida ühe õige vastuse

 5. Kirjutada vastusevariandid

 6. Viimasena saab valida:

  1. Reveal answers: osaleja näeb Worksupi rakenduse sees küsimuse all nuppu “RESULTS“, millele vajutades ilmub tabel vastustega⬇️.

  2. Publish now: küsimus postitakakse koheselt

  3. Publish later: küsimus tuleb manuaalselt hiljem postitada

 7. Valida “Create task”.

🔌 Laiendused ja lisakonfiguratsioonid

Kas see vastas teie küsimusele?