Küsitlused ülevaade
Cer-Lyn Luhasaar avatar
Autorilt Cer-Lyn Luhasaar
Värskendatud üle nädala tagasi

ℹ️ Ülevaade

Küsitluste läbiviimine on lihtne moodus õppida tundma enda publikut ja publiku teadmiste taset. Küsitlustega saab kontrollida, kas osalejad suudavad meelde tuletada teie esitatud olulist teavet, koguda tagasisidet teie esitluse tõhususe kohta, näha erinevate inimeste vaatenurki teatud teemadel, kuulda erinevatest kogemustest ja palju muud.

⚙️ Küsitluse ülesse seadmine

Ülesandeid leidub nelja sorti:

 • Poll ehk valikvastustega küsimused

 • Quiz ehk ühe õige vastusega viktoriin

 • Open-ended ehk avatud vastusega küsimused

 • Image task ehk loomingulised ülesanded


Ülesanded agenda elemendis

 1. Ülesande lisamiseks tuleb admin-vaates liikuda “AGENDA” alale ning luua agenda element. Elemendi all “INFO” vaates tuleb aktiveerida allolev nupp.

 2. Pärast agenda informatsiooni täitmist (pealkiri, kellaaeg, esinejad, lisainfo jne.) ja eelpool näidatud nupu aktiveerimist, vajutada “Save & next”.

 3. Valida uuesti agenda element ning liikuda seekord “TASKS” vaatesse > “Create a new task”.


Ülesanded ekspoalal

Ekspopõhised ülesanded võimaldavad partneritel tõsta publiku osalust ja aktiivsust enda ekspoalal.

Ekspoalas ülesande seadistamiseks liikuda “ENGAGEMENT” moodulisse > ja valida “Create a new task”.


Sündmuse ülesed ülesanded

Sinna saab lisada ülesanded, mis hõlmavad kogu sündmust, näiteks tagasiside vorm.

 1. Admin-vaates asub ülemisel menüüribal “TASKS” vaade > “Create a new task”.

 2. Võimaldada “Enable/disable tasks for this event” nupp.

Osaleja vaates asuvad sündmuspõhised ülesanded agenda vaates rohelise “Tasks” nupu all.


📌 Iga ülesande loomisel antakse valik kas: Poll (ka Quiz), Text task või Image task.

Valikutest täpsemalt lugemiseks klikkige siin olevatele linkidele → Poll (valikvastustega küsimused), Text task (avatud vastustega küsimused), Image task (loomingulised ülesanded).

💡 Muud võimalused küsimustega

Kui küsimused/ülesanded on loodud, leiduvad veel mõned võimalused.

Nupud vasakult paremale:

 1. peale vajutades ja all hoidmisega lohistades saab küsimuste järjekorda muuta

 2. valida vastuste kuvamisviis (loe täpsemalt vastuste/tulemuste kuvamise alt)

 3. peidab või teeb küsimuse/ülesande avalikuks

 4. võimaldab küsimuse vastused koos vastajatega xlsx-failina alla laadida

 5. tühjendab kõik küsimuse vastused

 6. kustutab jäädavalt küsimuse

 7. lubab küsimust muuta (viib loomise vormi)

🔌 Laiendused ja lisakonfiguratsioonid

🖇 Seotud funktsionaalsused

Kas see vastas teie küsimusele?