Agenda ülevaade
Cer-Lyn Luhasaar avatar
Autorilt Cer-Lyn Luhasaar
Värskendatud üle nädala tagasi

ℹ️ Ülevaade

Agenda on osaleja jaoks esimene pilk sündmusele ja seega väga oluline. Agenda eesmärk on võimalikult lihtsalt anda osalejale pilt sellest, mis antud üritusel toimuma hakkab ning millist sisu sündmus talle pakub.

Näide sündmuse agenda vaatest (Nordic-Baltic Security Summit)

⚙️ Agenda seadistamine

“AGENDA” vaade on esimene asi, mis korraldajale pärast sündmuse loomist kuvatakse.

 1. Olles agenda vaates “INFO” alal, tuleb ära märkida esimese agenda elemendi sisu. Sündmuse vaates jooksevad elemendid üksteise all (vt. näitepilti).

 • Title- elemendi pealkiri (nt. üleval “Registration & Morning Coffee);

 • Start → End- esitluse alguse ja lõpu kellaaeg;

  • Vajutades "Start" kõrval paiknevale silma ikoonile, peidetakse agenda elemendi kellaaeg osaleja vaatest.

 • Location- esitluse toimumiskoht;

 • Graphics- siin on võimalik valida kahe variandi vahel:

  • Use icon- valida Worksupi pakutavatest ikoonidest sobiv enda agenda elemendile.

  • Use image(s)- laadida “Upload picture” alal ülesse pilt (max. 5MB), mis elementi esitleb (nt. foto esinejast). Mitme pildi lisamisel on need need kavas automaatselt vahetuvad;

 • Configure as a virtual meeting- võimaldab teha agenda elemendi videokohtumisena. Lugeda lähemalt → SIIT;

 • Make this session clickable- vajalik ära märkida, kui on soov elementi kasutada publikut kaasava elemendina (Q&A, hinnangud, ülesanded, meedia);

 • Presenters- esinejate nimed;

 • Details- lisainfo elemendi esitluse sisust.

2. Pärast elemendi sisu kirjeldamist tuleb kindlasti klikkida “Submit & Next” nuppu.

3. Uue elemendi lisamiseks vajutada “Add element” ja korrata protsessi.

4. Elemendile saab lisada ka lisavõimalusi, nende kohta lugeda eraldi → SIIT.


Valminud elemendil on paremal küljel näha kaks nuppu ⬇️

 • kolme täpikese all on võimalus lisada paralleelsessioone ja element täielikult kustutada;

 • alumine nupp kopeerib elemendi.


💡NB! Agenda elemente on võimalik muuta kogu sündmuse vältel. Näiteks kui mõni ettekanne on teada, et läheb ajast üle või vastupidi lõpeb kiiremini, on võimalik elemendi kestust muuta või hädakorral üldsegi ära kustutada. Osalejaid on võimalik live’s muutustest teavitada pop-up teavitustega (loe rokem SIIT).

🧲 Elementide kloonimine

“Add element” nupu kõrval asub “Clone” nupp, mis võimaldab sündmusesse kloonida agenda elemente eelnevatelt üritustelt. Kloonitud element ei sisalda eelnenud osalejate tegevust ega paralleelsessioone. Elementi saab otsida näiteks pealkirja, kellaaja, esitaja või lisainfo kaudu.

🔌 Laiendused ja lisakonfiguratsioonid

🖇 Seotud funktsionaalsused

Kas see vastas teie küsimusele?