Kõik kollektsioonid
Suhtlemine
Profiil ja osalejate nimekiri
Profiil ja osalejate nimekiri
Cer-Lyn Luhasaar avatar
Autorilt Cer-Lyn Luhasaar
Värskendatud üle nädala tagasi

ℹ️ Ülevaade

Sündmustel on igal kasutajal isiklik profiil, mille vastavalt üritusele saab teha osaleja või on see juba korraldaja poolt registreerimise käigus kogutud andmetega eeltäidetud. Profiil on osalejatele võimalus saada ülevaade teistest üritusel osalejatest ning nende tegevus-ja huvialadest. Osalejate profiilide paremaks hoomamiseks on kõik profiilid koondatud osalejate nimekirja.

👥 Korraldajapoolne profiilide loomine

Autentitud ligipääsuga sündmustel on korraldajal võimalik ise luua osalejale eeltäidetud profiil, et mugavdada nende sisenemist sündmusele. Sündmusele sisenemisel on osalejale küll profiil loodud, kuid soovi korral saab osaleja enda andmeid siiski ka muuta.

Osalejate registreerimisest saab lugeda → SIIT (üksikregistreerimine) ja SIIT (registreerimiste hulgi-importimine).

Profiilide haldamine ja peitmine

Korraldajana on võimalik näha osalejate loodud profiile ning neid vajadusel teiste osalejate vaatest peita. Samuti on võimalik muuta "Attendance mode" ja "Tag" alasid.

Profiilide haldamiseks liikuda admin-vaates “Networking” moodulile. Seal on näha nimekiri kõikidest osalejatest koos nende profiilide andmetega.

  • Osaleja peitmiseks leidub osaleja rea paremal äärel nupp “Edit”, mille alt tuleb valida nupp "Hide". “Status” veerg näitab, kas osaleja profiil on hetkel nähtav või mitte.

  • Osaleja kategooriat või kohalviibimist on võimalik muuta samuti “Edit” nupu alt, valides “Edit data”.

👤 Osalejapoolne profiili loomine

Kui tegemist on anonüümse ligipääsuga üritusega või üritusega, kus tuleb end ise registreerida, peab ka osaleja endale ise profiili looma.

  • Registreerimisega üritustel (autentimistega üritused) kanduvad registreerimisel sisestatud andmed otse kasutaja profiilile.

  • Anonüümse ligipääsuga üritustel on profiili loomine vabatahtlik, kuid siiski soovituslik. Profiili loomiseks liikuda sündmuse jaluse menüüs “Profiil” alale > täita väljad (tärniga märgistatud väljad on kohustuslikud) > salvestamiseks klikkida rohelisel noolega nupul.

    NB! Kui profiil on loodud ja tekib soov enda profiil peita, saab seda teha profiilil "Update" oleva nupu alt, valides "Hide". Enne profiili peitmist kuvatakse hoiatus, et see kaotab ka võimaluse osaleda võrgustumises. Samuti saab profiili alt selle ka taas nähtavaks teha, valides "Reveal profile".

📋 Osalejate nimekiri

Osalejate nimekirja on kokku kogutud kõik networking-profiiliga osalejad.

  • Nimekirjale pääseb ligi liikudes jaluse menüüs “Osalejad” vaatesse.

  • Osalejate profiilid jooksevad järjestikuse listina ülevalt alla, sisaldades märgitud isikuandmeid.

  • Profiilil asub nupp “Ütle tere “, millele klikkides saab osalejaga vestlust alustada → loe rohkem privaatvestluse alt.

Näide osaleja profiilist

🖇 Seotud funktsionaalsused

Kas see vastas teie küsimusele?