Korraldajapoolne kohtumine osaleja vaates
Cer-Lyn Luhasaar avatar
Autorilt Cer-Lyn Luhasaar
Värskendatud üle nädala tagasi

ℹ️ Ülevaade

Osaleja saab korraldajalt e-maili teavituse virtuaalkohtumise kohta. Teavituses on ära märgitud kuupäev, kellaaeg, asukoht, otselink kohtumisele ja muu võimalik informatsioon.

❓ Kuidas pääseda kohtumisele

 1. Olles sündmuses sees, tekib osalejale alumises menüüribas valik “Meetings”, kus kasutaja näeb kõiki kohtumisi, millele ta registreeritud on.

 2. Liikudes “Meetings” alale, on näha kohtumise element koos kellaja, esinejate ning asukohaga. Klikkides “Video Chat” nupule, viiakse osaleja lisainfo vaatesse.

 3. Kohtumisele sisenemiseks on üleval näha videoruumi meediaelementi “JOIN “ nupuga.

 4. Edaspidi küsitakse osaleja brauserilt luba mikrofoni ja kaamera kasutamiseks. Kui te kogemata ligipääsud keelanud olete, saab abi SIIT.

 5. Kohtumisel olles on osalejal järgnevad võimalused:

 • Kaamera sisse/välja lülitamine

 • Mikrofoni sisse/välja lülitamine

 • Ekraani jagamine

 • Vestlusel osalemine

Sündmuses olles saab osaleja viis minutit enne kohtumise algust pop-up teavituse, mis meenutab peatset meetingu algust. Seejärel on valik kas vajutada “DISMISS” ja teade kaob või valida “MEETING ROOM”, mis viib edasi kohtumisele.

📁 Failide jagamine kohtumisel

Failide jagamiseks > “Meetings” > “Video Chat” > “Media” > “UPLOAD”.

 • Faili formaat ei oma tähtsus, kuid faili maht on maksimaalselt 500MB.

 • “Media” vaade kombineerib nii adminina lisatud meediafaile kui ka osalejate üleslaetud faile.

 • Osalejate üleslaetud failid on nähtavad ka admin-vaates.

🖇 Seotud funktsionaalsused

Kas see vastas teie küsimusele?