Huvidepõhine kontaktide loomine
Cer-Lyn Luhasaar avatar
Autorilt Cer-Lyn Luhasaar
Värskendatud üle nädala tagasi

ℹ️ Ülevaade

Huvidepõhine kontaktide loomine on suurepärane viis publiku kokku toomiseks. See annab lihtsalt ja kiirelt võimaluse osalejatel üksteise seast leida sarnaste huvidega inimesi ning nendega valitud teemadel kontakti luua. Sarnaste osalejate leidmiseks ei pea kasutaja ise vaeva nägema, vaid selle teeb tema jaoks platvorm ise lihtsamaks.

📝 Huvide defineerimine

 • Enda huvisid saab defineerida “Profiil” vaatest. Alla kerides on näha nupp “Muuda huve”.

 1. Klikkides nupul, ilmub esimesena ette “Mina pakun” vaade:

  1. Uue huvi lisamiseks kirjutada “Otsi või defineeri huve (tõstutundlik!)” alale enda poolt pakutav huvi (max 64 tähemärki) ning vajuta “LISA”.

  2. Allpool asub märkeruutudega nimekiri valikus olevatest huvidest (tähestikulises järjekorras). Osaleja lisatud huvi ilmub esimesena ning see on automaatselt ära märgitud.

  3. Kokku valida kuni viis pakutavat huviala ning seejärel klikkida rohelisele noolega nupule.

 2. Järgmisena ilmub ette “Mina otsin” vaade samal tööpõhimõttel, erinevusega, et nüüd tuleb märkida ära enda poolt otsitavad huvid.

 3. Kõik lisatud huvid tekivad profiili alla kahes veerus oleva nimekirjana:

👥 Kontaktide loomine

Osalejate poolt märgitud huve arvestades, otsib Worksupi platvorm parimaid võimalikke vasteid kõikide kasutajate seast.

 • Kontaktide loomine väljendub selles, et kui liikuda “Osalejad” vaatesse, kuvatakse nimekiri enim samade huvidega osalejate järjestuses (osaleja profiilil näidatakse vastete arvu).

 • Klikkides “PROFIIL” nupule, viiakse osaleja teise osaleja profiilile, kus on näha tema märgitud huvid. Kattuvad huvid on teiste seast esile tõstetud musta kirjaga, mittekattuvad huvid on taustal hallid.

 • Profiilil asub loomulikult nupp “Ütle tere👋/Saada sõnum“, mille kaudu saab kiirelt endaga sarnaste osalejatega kontakti luua, et ühiseid huve arutada.

🔌 Laiendused ja lisakonfiguratsioonid

🖇 Seotud funktsionaalsused

Kas see vastas teie küsimusele?