Osalejate kategooriad
Cer-Lyn Luhasaar avatar
Autorilt Cer-Lyn Luhasaar
Värskendatud üle nädala tagasi

ℹ️ Ülevaade

Sarnaselt agenda elementidega, on ka registreeritavatele osalejatele võimalik lisada kindel tunnus või kategooria. See võimaldab korraldajal soovi korral osalejad selgemini ära jaotada, näiteks: esitleja, koostööpartner, investor, turundaja jne. Visuaalselt kiiremaks eristamiseks saab tunnustele lisada ka erinevad värvid.

⚙️ Kategooriate lisamine

Osalejatele rollide lisamine käib registreerimise käigus. Nii üksik registreerimisel kui ka hulgi-registreerimisel on eraldi ala "Tags" tunnuse lisamiseks.

NB! Lisades kategooriale värvi, rakendub see kõigile samanimelistele määratud rollidele.

Kategooria lisamine üksikregistreerimisel (lugeda SIIT):

Kategooria lisamine registreerimiste hulgi-importimisel (lugeda SIIT):

  • Mitme rolli lisamisel tuleb need omavahel eraldada komadega. Näiteks: Blockchain, Artificial Intelligence, Marketing.

  • Värvi lisamiseks tuleb lisada värvikood ning lisada rollid järgnevas formaadis: (Blockchain, #ffffff), (Artificial Intelligence, #0000f0), (Marketing)

  • Värvi lisamata jätmisel on vaikimisi värviks must.

  • Rollide lisamine ei ole kohustuslik ning selle mitte lisamisel võib veeru lihtsalt eemaldada.

👤 Kategooriad osaleja profiilil

Korraldja poolt määratud rollid ilmuvad automaatselt ka osalejarakenduses osaleja profiilil ja ka osalejate nimekirjas. Kui määratud rollid on pikad või neid on lisatud mitu, muutuvad kategooriad keritavaks.

Roll osaleja profiilil:

Roll osalejate nimekirja profiilil:

⭐️ Kategooriate lisamise boonused

  • Lisades osalejatele kategooria, on võimalik neid nii osalejavaates kui korraldajavaates rolli nimetuse järgi otsida.

  • Tunnuste lisamine võimaldab osalejatel teiste seast kiirelt leida endale huvipakkuvaid esinejaid/osalejaid nende rollide nimetuste järgi.

  • Korraldaja poolt määratud rollid kantakse automaatselt üle osaleja profiilile, kus seda kuvatakse "Organizer has assigned you the following tags" sõnumi all. Samuti on rolle näha osalejate nimekirjas profiilidel.

🖇 Seotud funktsionaalsused

Kas see vastas teie küsimusele?