Registreerimisvormi loomine
Cer-Lyn Luhasaar avatar
Autorilt Cer-Lyn Luhasaar
Värskendatud üle nädala tagasi

ℹ️ Ülevaade

Avatud registreerimisega väravas ja ka andmete kogumise väravas, on võimalik lisaks tavaseadistusele ehitada ülesse enda soovidejärgne värava sisenemise vorm. Vaikimisi on värava vorm seadistatud nii, et registreerimisel küsitakse osalejalt nime, positsiooni ja organisatsiooni. Nüüd on aga võimalus kasutada vormiehitajat, mille abil saab korraldaja valida just endale sobivad küsimused ning neid ka vastavalt personaliseerida.

⚙️ Seadistamine

Värava vormi saab täita kas avatud registreerimisega värava loomisel (loe siit ) või andmete kogumisega värva (loe siit) loomisel. Valides "GATE" moodulis värava tüübi, asub vormi loomise võimalus viimasel kohal.

 1. Esimesena saab valida vormile ilmuvad väljad, vajutades "..." nupule. Valikus on järgenvad võimalused:

  1. Radiogroup- ainult ühe vastusega küsimus.

  2. Checkbox- mitme vastusega küsimus.

  3. Dropdown- rippmenüü valikvastustega.

  4. Switch- "lüliti" küsimus ehk siis üks või teine.

  5. Single-Line Text- üherealine vastus.

  6. Multiple_line text- mitmerealine vastus.

  7. Täisnimi

  8. Eesnimi ja perekonnanimi

  9. Positsioon

  10. Organisatsioon

  11. "Attendance mode"

  12. LinkedIn profiili URL

  13. Riik

 2. Küsimustel leiduvad eraldi võimalused duplikeerimiseks, seadistamiseks, kohustuslikuks muutmiseks ja ka kustutamiseks.

 3. Eraldiseisvate sätete alt leiab üldised sätted, loogika, kujunduse, andmed ja valideerimise.

  1. Üldine: see osa võib kohati erineda, kuid põhimõte on kõigil küsimustel sama.

   1. ID- määrates küsimustele samad ID-d, ilmuvad nad analüütika tulemustes sama veeru all grupina.

   2. Label- nimetus

   3. Description- küsimuse kirjeldus

   4. Placeholder- vaiketekstid, mida kuvatakse hallina tekstikastides.

   5. Required/ read-only/ show the comment area- määra kas küsimus on kohustuslik/ ainult loetav/ kuvada koos valikulise vastusega (ainult radiogroup, checkbox ja dropdown).

  2. Loogika:

   1. Visible if- tingimus, millega küsimus on nähtav.

   2. Editable if- küsimus on nähtav, kuid muudetav vaid sellel tingimusel. Teised if väljad töötavad samal põhimõttel nagu all näidatud ↓. Kokku saab panna tingimuslause, kus esimene ala näitab seda, millele tingimus on suunatud ning teine ala näitab tingimust, mille saate ise määrata. Tingimuse(oranž) saab listist valida ning samaoodi ka suunatud küsimuse (sinine).

   3. Required if- küsimusele on nõutud vastus vaid sellel tingimusel.

   4. Default value expression- vaikeväärtus. Siinkohal saab ka kasutada matemaatilisi funktsioone, kasutades küsimuste ID-d (paremal üleval nurgas küsimuse seadete peale vajutades). Näiteks on tegemist tervisekonverentsiga ja väravas on soov teha "kalkulaator" kehamassiindeksi arvutamiseks, kus indeks kuvatakse automaatselt vastuse lahtrisse (Your BMI). Siis näeks see välja selline:

  3. Kujundus:

   1. Display the question on a new line- eemaldades linnukese, on küsimus eelneva küsimusega samal real ehk tekib kaks veergu.

   2. Title location- võimalus valida, kas pealkiri kuvatakse üleval, all, vasakul või on peidetud. "Inherited" tähendab, et kujundusele rakendub sama sätestus, mis küsimustele on määratud üldsätetes (loe rohkem neljandas punktis).

   3. Description location- kirjelduse asukoht. Kehtivad samad reegil, mis pealkirjal.

   4. Add indents- võimalus lisada küsimuse ette tühja ruumi.

   5. Input size- maksimaalne sisestatud karakterite arv.

   6. Column count- vastuste veergude arv.

  4. Andmed: vaikevastus, mis vastamata jätmisel salvestatakse.

  5. Valideerimine:

   1. "Required" error message- veasõnum, mida kuvatakse kui kohustuslik väli on täitmata.

   2. Validators- annab võimaluse sisestada vastuseks ainult mingi kindla formaadiga vastus. Näide: kui korraldaja soovib teada saada osaleja isikukoodi, saab läbi valideerimise regulaaravaldisega kindlaks määrata, et sisestatud vastus on samaväärne näiteks Eesti isikukoodiga →

 4. Vormil leiduvad ka üldised sätted, mis rakenduvad kõikidele küsimustele (kindla küsimuse all eraldi saab need sätted üle kirjutada). Nendele pääseb ligi vormi üleval asuvast sätete nupust (näidatud all). Üldsätetes on kaks kategooriat: küsimused ja loogika.

  1. Küsimused:

   1. Question title location- küsimuse pealkirja asukoht (üleval/all/vasakul).

   2. Question description location- küsimuse kirjelduse asukoht (sisendi all/pealkirja all.

   3. Required symbols- sümbol/sõna/lause, mida kuvada kohustuslikel väljadel.

   4. Error message location- veateate (kohustusliku tühja välja) asukoht.

   5. Element order on the page- küsimuste järjekord.

   6. Maximum andswer lenght- maksimaalne vastuse karakterite arv.

   7. Maximum comment lenght- maksimaalne karakterite arv "muu" vastuste puhul (ainult radiogroup, checkbox ja dropdown).

  2. Loogika:

   1. Calculated values- sarnane eelnevalt kirjeldatud "Default value expressionile". Lubab sama ID-ga küsimustele määrata mingi kindla vastuse väärtuse, kasutades matemaatilisi funktsioone.

   2. Triggers- võimaldab sarnaselt küsimuste loogikale ehitada eritingimusi. Näiteks: kui osaleja on küsimusele A vastanud eitavalt, liikuda automaatselt edasi küsimuse C juurde ja jätta B vahele. Tingimusi saab luua mitmeid erinevaid (kui tingimuse loomine tundub keeruline, pöörduda kindlasti meie abistava klienditoe poole!).

🎥 Videonäide vormi lihtsamast kasutusest

🖇 Seotud funktsionaalsused

Kas see vastas teie küsimusele?