Avatud ligipääs
Cer-Lyn Luhasaar avatar
Autorilt Cer-Lyn Luhasaar
Värskendatud üle nädala tagasi

ℹ️ Ülevaade

Avatud ligipääsu tööpõhimõte on praktiliselt sama, mis suletud ligipääsul. Osalejalt on nõutud emaili autentimine, mille tulemusena saadetakse talle postkasti unikaalne PIN-kood, mille läbi sündmusele sisenda. Erinevus tuleneb sellest, et avatud ligipääsu puhul ei pea korraldaja osalejate registreerumisandmeid koguma ja nenest nimekirja looma, vaid osaleja registreerib end sündmusele sisenedes ise. See tähendab, et liituda saavad kõik huvilised.

💡 Kasutusala

 • Avatud ligipääsu tasub kasutada, kui sündmusele pääsejad/mittepääsejad ei ole esmane prioriteet.

 • Avatud ligipääsu värav võimaldab kontrollida, et osaleja poolt sisestatud email-i aadress oleks õige/kehtiv. See tuleb kasuks kui ürituse lõpus on osalenutele soov saata uudiskirju, follow-up'e jne.

 • Ka avatud ligipääsu puhul on võimalik osalejaid nende sissepääsu mugavdamiseks eelregistreerida.

 • Kuigi avatud ligipääs laseb kõigil end registreerida, on siiski võimalik registreerunuid nimekirjast eemaldada (toimib ainult kui osaleja proovib siseneda uuest seadmest või brauserist).

 • Avatud ligipääsu juures on samuti väga oluline korraldajal valmis teha PIN-template. Sellest saab lähemalt lugeda SIIT.

⚙️ Seadistamine

Väravate vormistamiseks loob Worksup korraldajale vastava litsentsi ning edasi saab väravat seadistada iseseisvalt "GATE" mooduli alt ( täpsemalt saab lugeda SIIT).

 1. Minna "GATE" moodulisse > valida "Registration with authentification" > "Open-registration access".

  1. "Greeting": tervitustekst

  2. "Footer": sisenemisvärava jalus

  3. "Message to show for unregistered attendees": kuvatav sõnum mitteregistreerunud sisenejatele.

  4. "Instructions to enter the verification PIN-code from e-mail": juhised PIN-iga sisenemiseks.

  5. Luua registreerimisvorm, täpsemad juhised selleks leiab →siit←.

 2. Järgmisena on tarvilik seadistada PIN-koodi kiri.

  Selleks:

  1. Kerida "Gate" mooduli lõppu ning valida "Authentification Email Template".

  2. Luua kiri, valides kas "Plain text" (laseb kirja kirjutada täpselt nii, kuidas seda näha on) või "HTML" (laseb luua erilahendusi) ning vajutada kindlasti "Create".

Võimalikud placeholderid:

 • {{email}}- osaleja e-maili aadress, mille sisend tuleb registreerimisel saadud emailist.

 • {{name}}- osaleja nimi

 • {{eventName}}- sündmuse nimetus

 • {{eventLink}}- sündmuse URL link

 • {{authenticationPinCode}}**- osaleja unikaalne PIN-kood. Selle placeholderi lisamine on kohustuslik, kuna vastasel juhul ei saadeta osalejale PIN-koodi välja.

3. Vajuta kindlasti "Update"!

🖇 Seotud funktsionaalsused

Kas see vastas teie küsimusele?